Monday, July 20, 2009

Prinsip Rekaan (Grafik Berkomputer)

BIDANG PEMBELAJARAN

3. Seni Reka

3.1 Prinsip rekaan
3.1.1 Menyatakan prinsip rekaan seni visual(grafik):

• keseimbangan

• keharmonian

• kesatuan

• komposisi

• penegasan

• kontra

• pergerakan.

HASIL PEMBELAJARAN

Memperoleh maklumat daripada pelbagai sumber dan berbincang mengenai Prinsip Rekaan Seni Visual (grafik) berdasarkan bahan bantu mengajar yang dibekalkan.

PENGALAMAN PEMBELAJARAN
Menghasil dan mempersembahkan reka bentuk grafik menggunakan perisian utiliti
Mengkritik karya grafik dari sudut yang telah dinyatakan

No comments: